Föreningsstämmor

Direktval ersätter föreningsstämmorna

Länsstyrelsen har den 24 maj 2021 beviljat stadgeändring för Stifta Gemensam Pensionsstiftelse och Stifta Gemensam Pensionsstiftelse Flex.
Beslutet innebär att pensionsstiftelsens styrelse skall väljas via direktval och inte via föreningarna.
Nominering och val sker under perioden september-oktober 2021.
Mer information samt nya stadgar kommer inom kort att finnas på stiftelsens informationssida.