Administration av andra pensionsstiftelser

I Sverige finns idag cirka 2000 privata pensionsstiftelser varav en del är enskilda och andra är gemensamma. Lagstiftningen ställer allt mer högre krav på kompetens och dokumentation och kostnaden för detta är oftast orimligt stor för enskilda stiftelser.

Hos Stifta AB har du alltid full insyn och ser exakt vilka avgifter du betalar för. Kapitalet kan du placera via våra förslag och vi samarbetar med de stora depåinstituten eller så använder du egna rådgivare för kapitalförvaltningen. Stifta AB ansvarar för den löpande administrationen och ger dig arbetstid över till annat. Dessutom finns samtliga kontouppgifter alltid tillgängliga via vår hemsida. Stifta AB har auktoriserad revisor med stor erfarenhet från pensionsstiftelser.

Vill du sätta upp egen pensionsstiftelse men slippa administration och till låg kostnad – kontakta oss idag.

Låt oss hjälpa er att ta över befintlig stiftelse

Stifta AB tar över administrationen men du/ni behåller fördelarna med stiftelseformen.

Många förutseende företagsledningar har bildat en egen pensionsstiftelse för företaget och dess anställda. Men med tiden har man insett att stiftelsen medför en hel del administration och till stora kostnader. Vi erbjuder två bra alternativ till egen administration.

Alternativ 1 är att begära Permutation från Länsstyrelsen och det gör Stifta AB. Detta betyder att vi ansöker att flytta över enskild stiftelse till Gemensam stiftelse. Kapitalet flyttar med liksom gällande utfästelser. Företaget får ett eget fack i någon av de gemensamma stiftelserna, ungefär som ett eget bankfack. Alla fördelar finns kvar och poängen är bland annat ökad flexibilitet och enklare hantering för dig och företaget och dessutom till lägre kostnad.

Alternativ 2 är att nuvarande enskilda Pensionsstiftelse är kvar men att Stifta AB tar över administrationen och upprättar bokslut osv. men till lägre kostnad och stor flexibilitet. Sedan får du också kvalificerad hjälp i Pensionsfrågor.

En anslutning till någon av våra stiftelser medför ingen extra administration vare sig för företaget eller den anställde, snarare tvärtom.