Vad gör Stifta?

Alla arbetsgivare – stora som små – har ansvar för medarbetarnas pensioner. Antingen tryggas pensionen i någon form av pensionsstiftelse eller i olika försäkringslösningar. Oavsett tryggandeform har arbetsgivaren alltid behov av administration med specialistkunskap i det komplexa ämnet.

Det är här Stifta AB kommer in med stöd, hjälp och värdefull service. Vår organisation och framför allt vår personal har sedan många år arbetat enbart med administration av pensionsstiftelser, så Stifta AB är väl rustad att hjälpa till med allt inom Tryggandelagstiftningen.

Våra kunder är i huvudsak ägarledda företag som anlitar fristående rådgivare och försäkringsförmedlare för rådgivning.

Vem äger Stifta?

I bolagsordningen för Stifta AB står det tydligt att ägare kan enbart vara pensionsstiftelse – en eller flera.

Detta betyder att båda parter har stort intresse av att verksamheten sköts och utvecklas till rimlig kostnad med god service till både arbetsgivare och till rådgivare. Vinsten stannar kvar i Stifta AB och återförs till verksamheterna, vilket inte är så dumt, eller hur?

Just nu administrerar vi på Stifta nio pensionsstiftelser varav en är ägaren.

 

Bolagsinformation

Bolagets styrelse består sedan 1 oktober 2020 av

Thomas Pilhagen, ordförande
Magnus Dahlgren, ledamot
Anita Fink Knudsen, ledamot

Revisor är Ingemar Venemyr, Lots Ekonomi AB i Skövde