Direktval 2021

 

Nominering

Varje arbetsgivare och arbetstagare kan nominera flera personer.
Nomineringen är hermetisk, ingen kan se eller spåra något.

Valberedningens arbete

När nomineringsperioden är avslutad ska valberedningen granska alla nominerade kandidater avseende lämplighet och vandel.

Antalet nominerade kandidater förväntas bli många och efter rösträkning och lämplighetsprövning skall fyra personer för vardera arbetsgivarsidan som arbetstagarsidan överföras till valbara kandidater som presenteras till alla.

Val

När valberedningen har beslutat vilka åtta kandidater som ska vara valbara till vardera pensionsstiftelsen påbörjas omröstningsperioden, som är 15-30 oktober.
Röstprocessen är helt hermetisk, ingen kan se eller spåra något.

Valresultat

När röstningen är genomförd sammanställer valberedningen namn och adekvat information på de valda ledamöterna.

Valberedning

Valberedningen består av tre (3) personer och leds av Pensionsstiftelsens ordförande. Oberoende ledamöter är företrädare från Arbetsgivare – och arbetstagarorganisation.

Genomförande

Logga in på Stifta ABs hemsida, webbtjänsten Mina Sidor och använd ditt BankID

Funktionen är nu öppen, vänligen klicka HÄR för att komma direkt till inloggningssidan.

FAQ

Nedan presenterar vi svar på vanliga frågor om direktvalet

Varför ska jag som arbetsgivare och/eller arbetstagare bry mig om min Pensionsstiftelse?
Om ingen bryr sig måste stiftelsen ledas av ledamöter som samtliga är tillsatta av Länsstyrelsen. Sådana företrädare kan göra ett nog så gott arbete men syftet med en gemensam pensionsstiftelse är att arbetsgivare och arbetstagare genom egna, valda företrädare ska få direkt inflytande i hur stiftelsen sköts och bedrivs.

Varför ska jag nominera och välja en styrelseledamot till min pensionsstiftelse?
Alla goda krafter behövs, så varför inte nominera dig själv?

Vad betyder min röst för pensionsstiftelsens verksamhet?
Ju fler som deltar i direktvalet desto bättre möjligheter får pensionsstiftelsen att driva frågor som speglar arbetsgivares respektive arbetstagares intressen.

Har jag något ansvar för den jag väljer?
Valberedningen granskar och tillfrågar de nominerade så inget ansvar finns för dig.

Var kan jag få mer information om dem jag kan rösta på?
Valberedningen sammanställer de nominerade och presenterar dem på Mina Sidor.

Varför har jag inte fått välja en företrädare förut?
MONÉR Gemensamma Pensionsstiftelser har aldrig tidigare haft möjlighet att kunna påverka styrelsevalen.
Före detta Familjeföretagens Gemensamma Pensionsstiftelser – idag SGP och SGP Flex – har haft föreningar som inte fungerade och därmed blev påverkan och valprocess utan verkan.

Vem företräder vem i styrelsen?
Styrelsen består av två ledamöter från arbetsgivarsidan och två ledamöter från arbetstagarsidan. Ordförande för stiftelserna är tillsatt av Länsstyrelsen i Stockholm, där pensionsstiftelserna har sitt säte.

Om jag är arbetsgivarföreträdare – kommer jag att kunna ha någon kontakt med den som väljs in i styrelsen för arbetsgivarsidan?
Styrelsen ska och är alltid tillgänglig för anslutna arbetsgivare.

Om jag är arbetstagare – kommer jag att kunna ha någon kontakt med den som väljs in i styrelsen för arbetstagarna?
Styrelsen ska och är alltid tillgänglig för anslutna arbetstagare.

Kommer min pensionsstiftelse att skötas på annat sätt än tidigare när det blir nya arbetsgivar- och arbetstagarföreträdare?
Styrelsens arbete styrs i all väsentlighet av Tryggandelagen och annan lagstiftning men självklart kan en ny styrelse föra in nya idéer om kapitalförvaltning, administration osv.

Är det bra för mig om Pensionsstiftelsen växer med fler anslutna och mer kapital?
Ju fler anslutna desto lägre avgifter för alla eftersom fler delar på gemensamma kostnader. Fler anslutna ger också mer kapital att förvalta vilket sänker förvaltningskostnaden individuellt.

Vad gör styrelsen i Pensionsstiftelsen?
– Ansvarar för förmögenheten och dess placering
– Ansvarar för att stiftelsens medel enbart används för stiftelsens ändamål
– Tillser att tillgångar alltid är identifierbara
– Ser till att den externa informationsgivningen präglas av öppenhet och saklighet och har hög relevans
– Följer stiftelsens stadgar och Tryggandelagens bestämmelser. Du kan läsa mer om detta hos Riksdagen
– Ser till att det finns effektiva system för uppföljning och kontroll av Pensionsstiftelsens verksamhet, riskhantering, etiska riktlinjer osv.