Direktval 2022

 

Nominering

Varje arbetsgivare och arbetstagare kan nominera flera personer.
Nomineringen är hermetisk, ingen kan se eller spåra något.

För 2022 sker nominering under perioden 15-30 april.

Valberedningens arbete

När nomineringsperioden är avslutad ska valberedningen granska alla nominerade kandidater avseende lämplighet och vandel.

Antalet nominerade kandidater förväntas bli många och efter rösträkning och lämplighetsprövning skall fyra personer för vardera arbetsgivarsidan som arbetstagarsidan överföras till valbara kandidater som presenteras till alla.

Val

När valberedningen har beslutat vilka åtta kandidater som ska vara valbara till vardera pensionsstiftelsen påbörjas omröstningsperioden, som är 15-30 maj.
Röstprocessen är helt hermetisk, ingen kan se eller spåra något.

Valresultat

När röstningen är genomförd sammanställer valberedningen namn och adekvat information på de valda ledamöterna.

Valberedning

Valberedningen består av tre (3) personer och leds av Pensionsstiftelsens ordförande. De övriga ledamöterna har ett förflutet i arbetsgivar- respektive arbetstagarorganisation.

Genomförande

Logga in på Stifta ABs hemsida, webbtjänsten Mina Sidor och använd ditt BankID.