Direktval 2021

 

OBSERVERA

Intresset att engagera sig i pensionsstiftelserna blev tyvärr inte så stort som hoppats.

Beslut är taget att avbryta valet.
Valberedningen är informerad.

 

Nominering

Varje arbetsgivare och arbetstagare kan nominera flera personer.
Nomineringen är hermetisk, ingen kan se eller spåra något.

Valberedningens arbete

När nomineringsperioden är avslutad ska valberedningen granska alla nominerade kandidater avseende lämplighet och vandel.

Antalet nominerade kandidater förväntas bli många och efter rösträkning och lämplighetsprövning skall fyra personer för vardera arbetsgivarsidan som arbetstagarsidan överföras till valbara kandidater som presenteras till alla.

Val

När valberedningen har beslutat vilka åtta kandidater som ska vara valbara till vardera pensionsstiftelsen påbörjas omröstningsperioden, som är 15-30 oktober.
Röstprocessen är helt hermetisk, ingen kan se eller spåra något.

Valresultat

När röstningen är genomförd sammanställer valberedningen namn och adekvat information på de valda ledamöterna.

Valberedning

Valberedningen består av tre (3) personer och leds av Pensionsstiftelsens ordförande. Oberoende ledamöter är företrädare från Arbetsgivare – och arbetstagarorganisation.

Genomförande

Logga in på Stifta ABs hemsida, webbtjänsten Mina Sidor och använd ditt BankID

Nomineringsperioden 2021 är avslutad och valberedning pågår.