Kapitalförvaltning

Stiftelserna använder olika förvaltare beroende på Stiftelsernas uppbyggnad och historik.

 

MONÉRs Gemensamma Pensionsstiftelser

MONÉRs Gemensamma Pensionsstiftelser använde fram till 2021-10-31 Nord Fondkommission, som därefter överlät sin verksamhet till Alpcot AB (org.nr. 556963-4180).

 

Stifta Gemensam Pensionsstiftelse

Stifta Gemensam Pensionsstiftelse (SGP) använder Strivo och Svensk Värdepappersservice.

Ni som använder Stiftas Diskretionära portföljer (Trygg, Balanserad och Tillväxt) får varje månad förvaltarens syn på aktiemarknaden. Förvaltarkommentarerna hittar ni här.

Kapitalförvaltare Peter Eklöf

SGPs kapitalförvaltare från Svensk Värdepappersservice (Peter Eköf) har lång och intressant erfarenhet som analytiker innan han övergick till förvaltning.

Yrkeserfarenhet
2015-              SvenskVPService/Falk&Partners (absolutavkastande portföljförvaltning)
2001-2014    SEB Enskilda Banken/SEB Asset Management (portföljförvaltning)
1998-2001    JP Bank/Matteus Bank/Nordiska Fondkommission (generell analys, kvantitativ analys)
1996-1997    Skandia Banken Fondkommission (analys av verkstad, handel, skog, service, småbolag, kvantitativ analys)
1995-1996    Servisen/Nordiska Fondkommission (analys av verkstad, handel, skog, service, småbolag)
1994               Veckans Affärer (börsjournalistik)
1989-1993    Första Aktiekontoret/Swedbank Fondkommission (generell analys, senare skog)
1987-1989    Delphi Economics (företrädesvis teknisk analys)