Rådgivare

Varför behöver vi hjälp av kunniga och pålästa personer? Jo, pensioner och dess uträkningar är komplicerade och styrs av regelverk som måste ta hänsyn till bl.a. skattelagstiftningen.

Rådgivare och branschorganisationer har personer som dels har fått gedigen utbildning och dels arbetar med pensionsfrågor på heltid och hjälper gärna till att räkna ut och föreslå rätt lösningar.

Rådgivare är oftast verksamma inom försäkringsförmedling men också revisorer, advokater, Private Banking och andra konsulter har förstått hur bra pensionsstiftelser är.

Stifta AB utbildar och certifierar i pensionsstiftelser – fråga efter sigillet.

Hur ersätts vi?

Inom hela Försäkringsbranschen, Banker osv har olika former av ersättningar utgått, dels vid nyteckning och dels fortlöpande. Stifta AB står för något nytt!

Vi debiterar för administrationen via faktura till företaget som givetvis är avdragsgill. Förmedlaren tar också betalt för sina tjänster via faktura. All rabatt på kapitalförvaltning går ograverat tillbaka till respektive investering.

Transparens är oerhört viktigt! Det får du hos oss på Stifta AB.