Vilka pensionsstiftelser sköter vi idag?

Stifta Gemensam Pensionsstiftelse (SGP) samt Stifta Gemensam Pensionsstiftelse Flex (SGP Flex) bildades i Karlstad 1987. SGP är en gemensam pensionsstiftelse där varje arbetsgivare har sin egen del av stiftelsens totala förmögenhet. Idag finns ca 400 arbetsgivare knutna till SGP och därtill ca 600 förmånsberättigade. SGP Flex har stiftelse nr 5.

Läs mer

Monér Gemensam Pensionsstiftelse bildades 2006 i Stockholm. Även Monér är en gemensam pensionsstiftelse där varje arbetsgivare har sin egen del av stiftelsens totala förmögenhet. Idag finns ca 250 arbetsgivare knutna och därtill ca 250 förmånsberättigade. Monér har idag 7 stiftelser.

Läs mer

Vad kan vi erbjuda dig?

Vår personal har mångårig erfarenhet att sköta arbetsgivaradministration och stiftelseadministration.

Här är exempel på service vi ger idag:

  • Administration av pensionsutbetalningar, gottgörelser och skatter.
  • Administration av placeringar i noterade värdepapper.
  • Ta fram pensionsutfästelser tillsammans med arbetsgivaren.
  • Kontakter med myndigheter.
  • Byte av tryggande när anställning upphört.
  • Avdragsberäkningar för arbetsgivaren.

Vem gör vad?

Du som arbetsgivare har kontakt med din rådgivare och ni kommer fram till att Pensionsfrågorna för företagets ägare eller närstående och medarbetare/anställda får en fördelaktig lösning med en Pensionsstiftelse. Tillsammans tar ni fram allt underlag och sänder över till oss på Stifta AB och givetvis gör ni det enklast via BankID och elektroniska dokument via vår inloggning Mina Sidor.

Vi granskar och gör klart alla dokument till styrelsen för Stiftelsen som skall godkänna ansökan. Därefter så sänds godkännandet ut och arbetsgivaren betalar in utfäst belopp på Stiftelsens konto. Stifta AB sköter sedan all administration i framtiden samt ansvar för kapitalets placering.

Beroende på vald stiftelse kan arbetsgivare och eller förmånsberättigad sköta viss del av placeringarna. Hela processen styrs av ett starkt regelverk som vi har att förhålla oss till som är viktig för säkerhet och spårbarhet.

Administration av andra Pensionsstiftelser

I Sverige finns idag cirka 2000 privata pensionsstiftelser, en del är enskilda och andra är gemensamma. Lagstiftningen ställer allt mer högre krav på kompetens och dokumentation och kostnaden för detta är oftast orimligt stor för enskilda stiftelser.

Hos Stifta AB har du alltid full insyn och ser exakt vilka avgifter du betalar. Du är fri att använda egna rådgivare för kapitalförvaltningen och vi samarbetar med de stora depåinstituten.

Att Stifta AB ansvarar för den löpande administrationen ger arbetstid över till annat. Dessutom finns samtliga kontouppgifter alltid tillgängliga via vår hemsida.

Läs mer

Liten fördjupning om pensionsstiftelser

En pensionsstiftelse är en självständig juridisk person med egen styrelse som förvaltar en pant och inte ägs av någon – den kan heller inte gå i konkurs. Uppgiften är att trygga pensionskapitalet enligt utfästelsen som arbetsgivaren har ställt ut.

Stiftelsen sköter sin egen bokföring och upprättar bokslut som revideras av auktoriserad revisor samt betalar avkastningsskatt precis som försäkringsbolag.

Pensionsstiftelsen tryggar pensionslöftet till ägaren/ägarna, en viss grupp anställda eller samtliga anställda. Som du vet är det viktigt att planera för pensionen – särskilt om du har eget företag eller är delägare.

Läs mer

Pensionsstiftelser för speciella grupper

Idrottsutövare på elitnivå behöver ett bättre pensionsskydd än vad som är vanligt. Sport på elitnivå sliter på hälsan och skador inträffar allt mer tidigt i karriären.

Artister har oregelbundna inkomster under sin karriär med stora toppar och ibland djupa dalar. Placera i traditionella pensionslösningar är inte alltid en bra framtidsplanering.

Välj en pensionslösning som ger handlingsfrihet och ett betydande inflytande över hur kortvariga intäkter kan förädlas.

Stifta AB erbjuder även pensionsstiftelser för företagsledningar.

Läs mer