Pensionsstiftelse för speciella grupper

Människor med oregelbundet arbetsliv som också har stora svängningar i sin inkomst måste vara mer lyhörda för andra lösningar.

Pensionsstiftelse för artister

Artister har oregelbundna inkomster under sin karriär med stora toppar och ibland djupa dalar. Placering  i traditionella pensionslösningar är inte alltid en bra framtidsplanering.

Välj en pensionslösning som ger handlingsfrihet och ger ett betydande inflytande hur kortvariga intäkter kan förädlas. Avsevärt större flexibilitet och möjlighet till högre pension via Stifta AB:s Gemensamma Pensionsstiftelser.

När karriären är dalande och intäkter sjunker kan vår stiftelselösning ge stor skillnad.

Kontakta oss för mer information eller din rådgivare.

Pensionsstiftelse för elitidrott

Idrottsutövare på elitnivå behöver ett bättre pensionsskydd än vad som är vanligt. Elitsporter sliter på hälsan och skador inträffar alltmer tidigt i karriären. Elitidrottarna har också ett högt ekonomiskt värde och klubbarna vill behålla sina ”stjärnor”

I Stifta AB:s Gemensamma Pensionsstiftelser har elitidrottaren sina avsättningar garanterade på ett mycket flexibelt sätt och vid klubbyte så överförs facket till ny arbetsgivare.

När karriären är slut kan utfästelsen övertas av annan arbetsgivare, tex eget företag.

Kontakta oss för mer information eller din rådgivare.

Pensionsstiftelse för företagsledningar

Lyckosamma företag har en hårt arbetande företagsledning som också behöver se om sin framtida pension och efterlevande skydd.

Marknaden erbjuder många traditionella lösningar men Pensionsstiftelse ger ytterligare fördelar.

Dels flexibilitet att kunna överlåta utfästelse och dels kunna bestämma tidpunkt för pension.

Företaget kan avsätta kapital både med och utan avdragsutrymme. En pensionsstiftelse ger nya möjligheter och är ett utmärkt komplement till andra lösningar.

Pensionsavsättning i samband med Avgångsvederlag är ett bra exempel.

Kontakta oss för mer information eller din rådgivare.