Fördjupning om Pensionsstiftelse

En pensionsstiftelse är en självständig juridisk person med egen styrelse som förvaltar en pant och inte ägs av någon och den kan heller inte gå i konkurs. Uppgiften är att trygga pensionskapitalet enligt utfästelsen som arbetsgivaren har ställt ut.

Stiftelsen sköter sig egen bokföring och upprättar bokslut som revideras av auktoriserad revisor och betalar avkastningsskatt precis som försäkringsbolag.

Pensionsstiftelsen tryggar pensionslöftet till ägaren/ägarna, en viss grupp anställda eller samtliga anställda. Som du vet är det viktigt att planera för pensionen, särskilt om du har eget företag eller är delägare.

Du som driver egen verksamhet, stor eller liten omfattning spelar ingen roll. Fåmansföretagare/familjeföretagare/ägarledda företag – kärt barn med olika namn – har alla stora fördelar att ansluta sig och sitt företag till en gemensam pensionsstiftelse för att trygga företagets pensionslöfte.

Pensionsstiftelse passar utmärkt om ni är en eller flera kompanjoner. Det är en flexibel lösning som ger dig/er möjlighet att anpassa pensionsinbetalningarna efter företagets resultat och betalningsförmåga. Inbetalningarna är avdragsgilla enligt de avdragsregler som regleras  i skattelagstiftningen – alltså är det lika villkor för en pensionsstiftelse som för en traditionell pensionsförsäkring.

Större valfrihet

I en pensionsstiftelse kan man välja på ett stort utbud av placeringsmöjligheter. Antingen själv sköta förvaltningen av insatt kapital eller överlåta till Stiftelsens placeringsråd.

Vid egen kapitalförvaltning så öppnas en depå i stiftelsens namn hos något välkänt svenskt depåinstitut. Du får egen inloggning och får rättigheter att sköta kapitalet, givetvis inom vissa ramar.

När det är dags för utbetalning av pensionen bestämmer du själv hur mycket du vill ha i månaden, likaså hur lång tid du vill ha pensionsutbetalning, givetvis inom de ramar som finns i skattelagstiftningen. En unik fördel med pensionsstiftelse är att det också finns möjlighet att omfördela pensionskapital mellan t ex makar, barn eller kompanjoner, man gör helt enkelt en förändring av utfästelsen.

Egen eller gemensam pensionsstiftelse

Det finns två typer av pensionsstiftelse, egen eller gemensam. Oavsett vilken är regelverket detsamma för hur pensionsavsättningar, utbetalningar, kapitalförvaltning m.m. kan hanteras.

Väljs en egen pensionsstiftelse ska företaget, själva eller med hjälp, oftast med jurist och revisor, ha kunskap om stiftelser, administrera och bokföra alla händelser, ta fram årsredovisning samt ha en styrelse med kunskap. Detta är komplicerat och är förenat med stora kostnader.

Gemensam pensionsstiftelse fungerar som namnet antyder att all kunskap och administration samt kostnader fördelas över ett större kollektiv, därav Gemensam.

Varje enskild arbetsgivare har sin andel av förmögenheten i stiftelsen, sk. Fack. Värdet på andelen bestäms av arbetsgivarens insatta kapital samt avkastningen på den gemensamma förmögenheten. En gemensam pensionsstiftelse tryggar pensionen för många personer, från olika företag. Man kan likna det med ett försäkringsbolag men med ett regelverk som ger en betydligt större valfrihet för dig som destinatär, det vill säga, mottagare av pensionen som tryggats i den gemensamma pensionsstiftelsen.

Ett eget fack i den gemensamma pensionsstiftelsen är att likna vid ett bankfack. Varje person har sitt eget fack (eller delfond som vi kallar det för) i stiftelsen. Antingen kan man själv sköta förvaltningen av insatt kapital eller överlåta till Stiftelsens placeringsråd.

Egen förvaltning innebär en betydligt större risk för kapitalets utveckling och tangerar vad som är innebörden i Tryggandelagen. Om någon trots detta vill och har tillräckligt kunnande och insikt så öppnas en depå hos de svenska depåinstitut som Pensionsstiftelsen tar ansvar för. Investering kan då ske i finansiella instrument (fonder, enskilda värdepapper, strukturerade produkter etc., dock ej onoterade värdepapper) som du önskar från tid till annan. Du har också möjlighet att använda dig av en portföljförvaltare om så önskas.

Flytträtt och överlåtelse

När arbetsgivaren sparar pensionskapital i traditionella livbolag så ägs tillgångarna av försäkringsbolaget. I en Pensionsstiftelse fortsätter tillgångarna att tillhöra ditt företag och din utfästelse, vilket är viktigt.

Du väljer själv hur och när du vill ta ut din pension. Med vår Stiftelselösning kan du också avstå eller överlåta din pension till andra inom företaget ex annan anställd eller en kompanjon, fru, barn, barnbarn osv.

Flytträtt innebär flexibilitet ifall du skulle byta arbetsgivare eller väljer att flytta över din verksamhet till ett annat bolag men också om du i framtiden vill byta tryggande.

Flexibilitet och valfrihet

Stifta AB har nu gjort stiftelseformen lättillgänglig för alla företag och anställda genom våra olika Pensionsstiftelselösningar. Den gemensamma pensionsstiftelsen tryggar din pension på samma sätt som de stora.

Som du förstår är pensionssparande i gemensamma Pensionsstiftelser inget som livbolagen förespråkar. Jämfört med sparande i pensionsförsäkring innebär nämligen stiftelseformen många fördelar för dig som kund – inte minst vad gäller ekonomi och flexibilitet.

Fördelarna Gemensam Pensionsstiftelse är många. Först och främst tar du kontrollen över ditt pensionskapital. Flexibla pensionstider blir allt vanligare och då är det extra viktigt att ha pensionssparande som tillåter flexibla pensionstider.