Placeringsriktlinjer

Tryggandelagen styr vad som får göras och vad som skall göras. Vidlyftiga investeringar som kan äventyra framtida pension är inte tillåtet.

Stifta AB har ett placerings-råd som följer fastlagd policy för vad som kan accepteras mellan risk och avkastning. Den som väljer gemensam lösning har färre – men mer säkra – alternativ.

Personer med mer tid och intresse kanske väljer att handla själv och kan därmed aktivt påverka avkastningen.

 

Avkastning

Hur man vill placera för att trygga en god pension beror på olika faktorer. Hur lång är sparhorisonten innan pensionsuttag skall ske? Har man många år kvar så finns det fördelar med högre risk eftersom värdet korrigeras över tiden. Har man få år kvar till pensionsuttag brukar säker placering vara att föredra.

 

Placeringsfilosofi och avkastning är viktiga frågor att diskutera med sin rådgivare.