Placeringsriktlinjer

Tryggandelagen styr vad som får göras och vad som skall göras. Vidlyftiga investeringar som kan äventyra framtida pension är inte tillåtet.

Stifta AB har ett placerings-råd som följer fastlagd policy för vad som kan accepteras mellan risk och avkastning. Den som väljer gemensam lösning har färre – men mer säkra – alternativ.

Personer med mer tid och intresse kanske väljer att handla själv och kan därmed aktivt påverka avkastningen.