Förvaltarkommentarer

Nedan finner ni de månadsvisa rapporterna från vår portföljförvaltare på Svensk Värdepappersservice, Peter Eklöf.

2021

Januari
Februari
Mars
April
Maj
Juni
Juli & Augusti
September
Oktober

2020

April
Maj
Juni
Juli & Augusti
September
Oktober
November
December