Avkastning

Hur man vill placera för att trygga en god pension beror på olika faktorer. Hur lång är sparhorisonten innan pensionsuttag skall ske? Har man många år kvar så finns det fördelar med högre risk eftersom värdet korrigeras över tiden. Har man få år kvar till pensionsuttag brukar säker placering vara att föredra.

Placeringsfilosofi och avkastning är viktiga frågor att diskutera med sin rådgivare.