Senaste nytt från Stifta

Nedan hittar ni kort information om de senaste nyheterna från Stifta och stiftelserna samt direktlänkar till den specifika sidan där ni kan läsa mer.

 

2021-11-03
Avveckling av MONÉRs Gemensamma Pensionsstiftelser

MONÉRs Gemensamma Pensionsstiftelser likvideras

Styrelsen har fattat beslut om avveckling av MONÉRS sju gemensamma pensionsstiftelser och kommer för varje pensionsborgenär upprätta ett fördelningsförslag.
Styrelsen har ansökt hos Länsstyrelsen i Stockholm som varande tillsynsmyndighet att som alternativ för de pensionsborgenärer som så önskar få flytta varje individs kapital till annan pensionsstiftelse eller betala ut kontakt i stället för att som huvudregeln anger köpa pensionsförsäkring.

Anledningen till beslutet om likvidation är frånvaron av inflöde av kapital sedan många år tillbaka samtidigt som utflödet varit stort. Stiftelsens medel har därför under avsevärd tid varit helt otillräcklig för sitt ändamål.

Styrelsen har som målsättning att för varje pensionsborgenär innan årsskiftet 2021/2022 återkomma med ett preliminärt fördelningsförslag.

Mer information och bakgrund till beslutet finns att läsa HÄR i det informationsbrev som skickats ut.

________________________________________________________________________________________________________

2021-11-03
Direktval

Direktval 2021

MONÉRs arbetsgivare och pensionsberättigade har aldrig haft möjlighet att påverka v alet av styrelse eller driften av pensionsstiftelsernas verksamhet.
Styrelsen hade hoppats på ett visst intresse som hade inneburit ett framtidshopp för MONÉR. Tyvärr var det endast en arbetsgivare som nominerade sig vilket innebär att Direktvalet blev ett fiasko med extremt lågt intresse.

Valberedningen är informerad och beslutet är taget att avbryta valet.

________________________________________________________________________________________________________

2021-10-22
Direktval

Direktval 2021

Intresset att engagera sig i pensionsstiftelserna blev tyvärr inte så stort som hoppats. Konsekvensen blir att valberedningen saknar kandidater att rösta på.
Ingen röstning kommer därför att ske under perioden 15-30 oktober.

Styrelsen och valberedningen diskuterar nu den uppkomna situationen och hur den skall lösas.
Mer information kommer.

________________________________________________________________________________________________________

2021-09-15
Direktval

Direktval 2021

Direktvalets nomineringsperiod är nu öppen.
För att komma direkt till inloggningssidan klicka HÄR

________________________________________________________________________________________________________

2021-08-18
Årsredovisningar och revisionsberättelser

Årsredovisning 2020

Nu finns samtliga stiftelsers och Stifta ABs årsredovisning och revisionsberättelser för 2020 publicerade på hemsidan.
För mer info klicka här.

________________________________________________________________________________________________________

2021-08-02
Namnbyte på FFP5

Familjeföretagens Pensionsstiftelse Nr 5 byter namn till Stifta Gemensam Pensionsstiftelse Flex (SGP Flex)

Bakgrunden är att pensionsstiftelsen alltid har varit förvaltningsgemensam och att anslutna arbetsgivare har möjlighet att placera dina tillgångar på ett mer friare sätt. Varje arbetsgivare har en egen depå och kan inom givna ramar placera och förvalta under eget ansvar.
SGP Flex passar arbetsgivare med kunskap och intresse och som har tid att utnyttja flexibiliteten med en egen depå.
Länsstyrelsen har beviljat namnbytet den 20 juli 2021

 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

2021-06-24
Pensionsstiftelserna inför Direktval

Demokrati och representation

Det är viktigt att Du som arbetsgivare och/eller pensionsborgenär tar ansvar för att få fram rätt personer till pensionsstiftelsernas styrelser, oberoende av intresseorganisationer.

Länsstyrelsen i Stockholm som tillsynsmyndighet har godkänt styrelsernas förslag att införa Direktvalssystem, något som med framgång används av Skandia, LF, Dina med flera. Direktvalssystem införs för de av Stifta AB förvaltade gemensamma pensionsstiftelser. Detta innebär att:

  • Stifta Gemensam Pensionsstiftelse (SGP) och Familjeföretagens Pensionsstiftelse nr 5 (FFP5) får en gemensam styrelse
  • Samtliga 7 gemensamma pensionsstiftelser i MONÈR (MGP 0-6) får en gemensam styrelse

Nominering av kandidater genomförs och sammanställs. Därefter presenteras de föreslagna kandidaterna med namn och erfarenhet varpå röstning sker via Stifta ABs webbtjänst Mina sidor.
Allt är digitalt med mycket hög säkerhet via BankID.

Processen med nominering och val administreras av en valberedning som består av pensionsförhandlarna Hans Gidhagen (med bakgrund i Svenskt Näringsliv) och Per-Olof Westerlund (med bakgrund i PTK) och sammankallade är stiftelsernas ordförande.
Fram till september 2021 sker planering och framtagande av material och rutiner samt tilläggsmodul i webbtjänsten.

Mer information om direktvalssystemet kommer inom kort att presenteras på respektive stiftelses informationssida (SGP/FFP5 och MGP).

Ärendegången samt direktvalens datum finns att läsa här.