Bli en certifierad rådgivare

Välkommen till vår utbildning som är ett nytt sätt att ge marknaden kunskap om pensionsstiftelser.

För oss och för dig som rådgivare är det viktigt att rätt information om pensionsstiftelse ges till kunderna på ett betryggande sätt.

Vi tillhandahåller en grundutbildning innehållande föreläsning och ett kunskapstest. Vid godkänt resultat erhålls ett certifieringsintyg och rättighet att använda logotypen Certifierad rådgivare Pensionsstiftelser.

Årliga uppföljningar kommer att erbjudas dels för att höja kunskapen och dels för genomgång av nyheter inom området.

Vi planerar att hålla utbildning på flera platser i landet och inbokningar sker löpande.

Kontakta kontoret (info@stifta.se) för anmälan och ytterligare information.