Kapitalförvaltare

Stiftelserna använder olika förvaltare beroende på Stiftelsernas uppbyggnad och historik.

De 7 stiftelserna i MONÉR Gemensamma Pensionsstiftelser använder Nord Fondkommission då arbetsgivarna har egna depåer.

Stifta Gemensam Pensionsstiftelse (SGP) använder Strukturinvest och Svensk Värdepappersservice.

Ni som använder Stiftas Diskretionära portföljer (Trygg, Balanserad och Tillväxt) får varje månad förvaltarens syn på aktiemarknaden. Förvaltarkommentarerna hittar ni här.